Reflection Production \m/

Sa group nato bawal ung stapador
tsaka bawal mag away away dito
turing natin na mag kakapatid lahat :)

Tags: reflection production \m/