MHX 2014 - Đội Hình Sóc Trăng 1

Đơn giản đây là nơi chia sẻ công việc, tâm tư tình cảm của đội hình Sóc Trăng chúng ta trong suốt thời gian làm việc & sau này đến mãi mãi ^^...
Hãy viết tiếp mùa hè năm ấy...