Mládežnici SČK Topoľčany

Humanita, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota a svetovosť

Tags: mládežnici sČk topoľčany