Blag lakay (met souri nan visaj nou)

Blag lakay kreye paske nou remake gen anpil moun kap viv nan stresse,ke pa kontan, problem finance, problem nan relation. An di problem toupatou. Men nou reyalize ke si nou chak patarge yon ti blag , epi nenpot nan nou kap lir li anko va gen yon souri nan visaj nou.