ÐìwaNì kuri¥aañ v/s £attoo Munda¥

WellCoMeEeTø A££ NeW MeMßeRXxX....!!!
Ru£eS oFF GrouP.....!!!
Nø NuÐeE PiXxX...!!!
Nø SeX CHaT...!!!
Nø £o$e TalK....!!!
No Group £iNeE...!!!
GiVeE ReSpeCT Tø All
Nø £ararii b$ khushi Nd Pyer...!
WarNÄ KiCK OuT....!
And if U