ATEN 1 - COM 2.8 - 18H30 - 6, CN - SHARON - YẾN - HOA

Lớp com 2.8:
Lịch học: 18h30, thứ 6, CN hàng tuần
Teacher: cô Sharon
Coach: Yến
Care: Hoa - sđt: 01649448194 - mail: [email protected]
Mail chung của lớp: [email protected]

Tags: aten 1 - com 2.8 - 18h30 - 6, cn - sharon - yẾn - hoa