Club exciter Quảng ninh (team Đông triều)

cùng một non sông cùng một gấm vóc......giang tay chung sức đồng cam cộng khổ cùng nhau xây dựng một đế chế hùng mạnh nhé anh em của tôi..
...........tấm thân ngông cuồng đương đầu với gian lao
sức trẻ vươn vai gánh vác hết việc đời......