Firdarussen 1975, jubileum 11.-12. september 2015

40 års jubileum 11.-12.sept.2015!
Facebook side for Firdarussen 1975. Bli medlem og kom i kontakt med avgangselevar frå Firda Gymnas 1975..

Tags: firdarussen 1975, jubileum 11.-12. september 2015