Reggio Emilia i Fokus

För att fortsätta våra intressant diskussioner från fokusförskoleprojektet startades detta forum. Låt tankar, frågor och idéer flöda fritt.

Tags: reggio emilia i fokus