Kinambrasay sa Suarez

Kani na group para lang ni sa tourna, will be not permanent! Gonna delete this after the league!

Tags: kinambrasay sa suarez