Daya Bay-Castle Peak-Zero Carbon Media Focus trip

เครือข่ายภาคีการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าถ่านหิน และพลังงานหมุนเวียน ณ ประเทศจีนและฮ่องกง ช่วง 2-5 ธันวาคม 2557