TÄWÄÙ GÄNG$TËR LÙH $ìÄPÄ GùÄ MÄÙ GÖÝÄNG...

Haiii luh bnyak bising ha tung3x apa luh pnggil itu polis dtang mari ka. Luh bdak gua tktw luh ptong mna apasal luh mw langsi. ???

Tags: tÄwÄÙ gÄng$tËr lÙh $ìÄpÄ gùÄ mÄÙ gÖÝÄng...