Noel Ấm Áp - Mùa 5

Khu vực trao đổi của các thành viên Ban tổ chức Noel Ấm Áp 2014 - Mùa thứ 5.

Vì đêm phát quà ý nghĩa nhất từ trước đến nay!

Tags: noel Ấm Áp - mùa 5