Mua ban nhà đất bình thạnh

để nhóm phong phú thêm..bà con bớt vài phút thêm bạn bè vào nhóm, trong mục ( thêm người vào nhóm) bên phải màn hình nha.. cảm ơn bà con !