Emetofobi

Emetofobi = Rädsla för att spy och att må illa.