Ham Pagal Nehi Hen Bhaiya Hamara dimaag kharaab Hai

W3lcøm3 tø pagal panti
Group Rules
Rul3s tø schøøl ør clg$ m3in høty h3n fac3bøøk py ß agr rul3s føllow kr3n gy to kya khaak mza aa3 ga...^...
Giv3 R3sp3ct
Tak3 R3sp3ct
And if you ar3 ßad th3n i'm YoUr DaD......!...!