MaN 3 TakeNgoN

Mokot die nge ku trngen ko man 3, kune nge keadeen u, kune nge kber u, kune nge rupe u, sie ku hrap enti ne lgu si kukodok nhe,
maju mie ko man 3.
Ngeh mukale ken sklah,
pnyesalen nge ngech be tubi".
Wan sklh wa pas kite bergegure.
Slam kgen ak ken anak 3 ipa sie nge meh mu perjuangen naseb, nye ken adx klass sie nge mehh SOMBONG, elech i rasa ko mie kahe,