Ki Kora Toka Bolbo Tui Ka Amar.

Hi friend's tomra ki tomadar monar manus ka bola6o......... ki toka bolbo tui ka amar.

Tags: ki kora toka bolbo tui ka amar.