All Kamen Rider Super Sentai Hero Taisen

Kaito Kumon đã bị Kougane nhập...và trở thành Kamen Rider Jamm!! Mang sức mạnh của Overlord và Kougane.... Từ giờ ta sẽ là Kamen Rider Jam trong gr này... Ai muốn ăn hành nào Thay vì dùng Táo Vàng ta đây sẽ dùng Táo Tàu.....Kouta ngươi tưởng đã diệt được ta à Kazuraba Kouta...