7 ASSUMPTION

for our clan,,,,, in clash of clan
tapat tapat lang po sa pag atake........
laban 7 ASSUMPTION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Puso!!!!!!!!!!!!

Tags: 7 assumption