Khóa 98 Phủ Lý-Hà Nam

Lớp học đặt tại TTLTĐH Huy Hoàng cơ sở 2 Phủ Lý Hà Nam.
Học sinh tuổi Hổ!
Các em học tập và trao đổi nhé! :)

Tags: khóa 98 phủ lý-hà nam