Aten CS45 - Be all you can be

Nhóm gồm các thành viên cs5
ngoài ra còn lại là khách.
Ngoài ra nhóm yêu cầu :
- Nhân viên cs ai cũng đọc và phải CF đã đọc.
- Chăm chỉ check task công việc 2 lần/ ngày.
Áp dụng tốt VH DN và Nội quy làm việc tại ATEN