ซื้อ ขาย อุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์มือสอง

วัตถุประสงค์

1.พื้นที่ส่วนการในการ ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน อุปกรณ์...ถ่ายภาพยนตร์
2.update ข้อมูล ข่าวสาร อุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆๆ
3.พูด-คุย สอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวิธีแก้ไขปัญหา See More