KKU GROUP

ขอเชิญคณาจารย์ บุคคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือชาวขอนแก่นที่รักมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ใช้ social network เข้าร่วมกลุ่ม KKU GROUP เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะ ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อผลักด้นให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ (Healthy University) เป็นมหาวิทยาลัยในอันดับ 3 ของประเทศ ลำดับ 80 ของเอเชีย และลำดับ 400 ของโลก ตามเป้าหมายของอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ท้าทายชาว ม.ขอนแก่นมากทีเดียว ก็ขอเอาใจช่วยครับ

รักมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นมหาวิทยาลัยตัวอย่าง และเป็นชุมชนตัวอย่างของสังคม

คนที่อยู่ในกลุ่ม KKU GROUP
1. คณาจารย์และบุคคลากร มข.
2. ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคนที่รัก มข.
3. คนขอนแก่น ที่อยากพัฒนา มข.

วัตถุประสงค์ของการตั้งกลุ่ม
1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนสำหรับคนที่รัก มข.
2. เพื่อเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น "เชิงสร้างสรรค์" สำหรับ มข.
3. เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา มข. เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ เป็นชุมชนตัวอย่าง เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ
4. เพื่อร่วมด้วยช่วยกันในการทำให้ มข. ก้าวเข้าสู่เป้าหมาย ติดอันดับ 3 ของประเทศ 80 ของเอเชีย 400 ของโลก
5. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
6. เพื่อสร้างภาพพจน์อันดีงามแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. เพื่อเป็นแหล่งติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กติการการโพสต์ดูได้ที่
https://www.facebook.com/groups/KKUGroup/doc/153180018091450/

"กลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่ม OFFICIAL ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น ขอปฏิเสธการรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือในกรณีที่นักศึกษาหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามาก่อความวุ่นวายใน KKU Group"

ปล. โปรดใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดโพสต์ก่อกวน ปั่นกระทู้ สร้างความรำคาญในกลุ่ม และทาง KKU Group ไม่มีนโยบายในการเรี่ยไร รับบริจาคสิ่งของ ยกเว้นแต่จะมีกิจกรรมจากทางมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานทางภาครัฐ ซึ่งกิจกรรมนั้นๆ ถูกพิจารณาโดยทีมงานผู้ดูแลแล้วว่าเหมาะสมมาขอความร่วมมือ

ตั้งกลุ่มเมื่อ 23 กรกฎาคม 2554
โดย อ.รภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์
ขอบคุณทุกๆ ท่านที่แนะนำเพื่อนๆเข้ากลุ่ม KKU GROUP
ถ้าท่านพบปัญหาใดๆ กรุณาแจ้ง [email protected]