Kaset-SS

Kaset-SS เป็นแนวทางการทำเกษตรวันหยุด สำหรับบุคคลที่มีงานประจำ และมีใจรักในการทำเกษตร โดยอาศัยวันหยุดสุดสัปดาห์มาทำในสิ่งที่เรารัก