Gimnazija Jagodina G73

- Objaviti slike sa poslednje proslave 40 godina - svi koji imaju fotose koji nisu objavljeni a smatraju da treba.

- Postaviti slike sa proslave 35.godina - Z.Mišić

- Fotose završnih razreda sa pojedinačnim imenima, njihovim kontaktima i delatnošću - predstavnici odeljenja uz ličnu saglasnost