PCS - 964 ägare

Världens mest aktiva 964 FB grupp!
Medlemmar i gruppen ska vara medlem i PCS (Porsche Club Sverige)

Regler:
Kommersiella intressen tillåts inte
Bulvaner som agerar åt kommersiella intressen tillåts inte
Reklam av kommersiella intressen tillåts inte

Medlemmar som bedöms bryta mot reglerna utesluts ut gruppen.