Rao Vặt Thị Xã Quảng Trị

- Không Spam
- Không Link
- Không Sim

Sr Ace vì trong thời gian qua mình có chút việc nên không để ý nhiều tới Nhóm .
Thời gian này mình sẽ tập trung để kéo mem và lập lại Nhóm
Sẽ delete vĩnh viễn những bài spam và đăng bài cấm
Thanks ACE