AIC Chebisaas Boys High School

COLA(center of ladies attraction).Dosi amakuchuna,Mash alirusha funguo ukafuata akakuwachilia kofi,Ojwang' na Oduori wanakukatsia kuhanya,Kinyua anakusho the law of the jago(jungle),Mulonga anafunza darasa mbili at once coz of how loud she is etc the things that make us Chebbisaasians.