ARABISTYKA UW (Arabic & Islamic Studies @ Warsaw University)

For past, present and future students and lecturers of Department of Arabic and Islamic Studies at the University of Warsaw.

Dla byłych, obecnych i przyszłych studentów oraz wykładowców warszawskiej arabistyki (Katedra Arabistyki i Islamistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski).

www.arabistyka.uw.edu.pl