BaliTANGA Media Center

Ang BALITANGA! ay isang masayang pamamaraan ng pagbabalita. Ang lahat ng members ay obligasyon na maghatid ng mga kakaibang balita, etc. Basta't naaayon sa rules ng group.

ang hindi kasiya-siyang post, ay awtomatikong buburahin.

iyan lamang po, at mag enjoy sana kayo! ^_^.