BPK Oi BUKITTINGGI SUMBAR

SOPAN ( SENI, OLAHRAGA , PENDIDIKAN , AKLHAK , & NIAGA )
BAGI KAWAN KAWAN YANG BERGABUNG DALAM ORMAS Oi
BPK Oi BUKITTINGGI,TOLONG DIJAGA SIKAP & TINGKAH LAKU
DAN NAMA BAIK ORMAS Oi & BPK Oi BUKITTINGGI
SALAM Oi.....DAMAI KAMI SEPANJANG HARI...... .......( DKSH )