Cộng Đồng Cao Cấp 1 Kênh 3 ! Nơi Đẳng Cấp Hội Tụ !

Liên minh giữa các clan ở cao cấp 1 kênh 3 ! Cùng nhau giao lưu, đoàn kết ,xây dựng một cộng đồng clan hòa bình và phát triển !

Tags: cộng Đồng cao cấp 1 kênh 3 ! nơi Đẳng cấp hội tụ !