CHO VIP GANG THEP THAI NGUYEN

THỦY VI : CHĂM SÓC MÓNG ,VẼ MÓNG NGHỆ
THUẬT.nhận dạy nghề
liên hệ : 0987560819
***********************
Đ/C:số 62 đường gang thép thái nguyên