Đội Công Tác Xã hội Sư phạm Đà Nẵng

Chuyên các công tác từ thiện trên địa bàn thành phố của sinh viên Sư phạm Đà Nẵng.. Tạo sân chơi vui, thú vị, và nhiều bất ngờ cho sinh viên.=))

Mail Đội: [email protected]