Khoa CNTT - Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM (FIT-HITU)

Facebook sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin
Trường CĐ Công Thương TP. Hồ Chí Minh
Website: http://fit-hitu.edu.vn/
ĐT: 08.37.31.36.31 (25)