Gapo Gordon heights Bikers

ginawa ko to para magkakilala ng lubusan ang grupo...

Tags: gapo gordon heights bikers