Gcafe Free

** Admin Groups Free Gcafe :
+ A Trung ( http://fb.com/tran.anhtrung.97 )
+ TQ Tuấn ( http://fb.com/01672045337.hap )
+VinhPersi(https://www.facebook.com/nhoxkev)
+ Chiến CC ( http://fb.com/100004309392586 )
===================================
** Link Groups : http://fb.com/groups/gcafefree
** Link Team FIFA Online 3 : http://fb.com/groups/gcateam.ffol3
** Video Hướng Dẩn vào Team FFOL3 : https://youtube.com/watch?v=fIcoWjxQZvY
===================================
**Lổi đăng ký từ chối.**
Máy không tự đăng ký với cơ sở dữ liệu là do:
(1) IP máy không phù hợp với IP quán nét thiết lập cho Gcafe này. ( Cách fix kiểm tra IP quán nét )
(2) Phiên bản GarenaCIG cài đặt trên máy tính bạn lớn hơn so với bản GarenaCIG cài đặt trên máy tính có Gcafe ở quán nét. ( Cài lại các bản khác của xem sao, May 22 là bản ổn định nhất )
(3) Quán nét tắt máy đăng ký mới. ( Chờ nó mở đăng ký thôi )
** Lỗi Full - Đầy Key **
Máy đã đăng ký thành công Key bạn nhập nhưng không hổ trợ các game theo yêu cầu là do :
(1) MAC Full do có nhiều máy đăng ký Key - Cách Fix giảm bớt số lượng máy đăng ký Key ( 20PC/1Key )
(2) Địa chỉ MAC không phù hợp với MAC của máy có thiết lập Gcafe.
( Cách Fix xem địa chỉ MAC máy đăng ký Key đã phù hợp với MAC của máy chủ Gcafe chưa )
** Lỗi mã đăng ký không chính xác **
Key bạn vừa nhập không đúng, không có máy chủ Gcafe nào phù hợp với key bạn đang nhập. Vui lòng nhập đúng key đã đăng ký.
(1) Đăng ký Key của bạn với GCMS
(2) Nhập lại Key mà bạn đã đăng ký với GCMS

** Groups là nơi chia sẽ miễn phí key GCA ( x2 trong Game Liên Minh Huyền Thoại, có [PC] trong FIFA Online 3, vào các phòng game mạng LAN như HON, WC, Crossfive....), là nơi giao lưu học hỏi giửa các gamer, là nơi chia sẽ kinh nghiệm trong game, là nơi tổ chức các giải đấu nhỏ nhằm nâng cao trình độ, là nơi kết bạn cùng khắp nơi trên toàn quốc.