Giải Mã Thành Công

Nhóm chính thức của cộng đồng những người đã học Giải Mã Thành Công của Luật sư Phạm Thành Long.
Nếu bạn biết ai đã học chương trình này, invite họ vào nhé.
Nếu bạn chưa từng học, nên đăng ký một chương trình học