GOLA ÖMERYA

ROJ BAŞ MEGO MERHEBA JIVERÊ GOLi,NO OMERİNO
ROJ BAŞ KURDİSTAN. VE GO TÊZANİN EM TEVDÊ BELAWBUNI LI METROPOLA U AWRUPA ULI ROjHILATANAVİN JIBO EM DENGÊ
XWE BIGHİNINHEV LISER VI MALPERI EM XEBAT DIKIN SER KEFTIN JIBOVE EMKARIN VI BÊBÊJÊN EM GÜNDÊXWE U VELATÊXWE JÊBİR gündÊ xwe JÊ bİR NAKÊN DEMBAŞ