Hen Luniau a Hanes Penrhyndeudraeth Old Photos and History

Grwp ar gyfer postio hen luniau o'r Penrhyn! Neu UNRHYWBETH sy'n ymwneud a Penrhyn!

A group for posting old photos of Penrhyn! Or basically ANYTHING to do with Penrhyn.

Diolch