Hội buôn bán Lào Cai

Nơi giao thương buôn bán của cá nhân, tổ chức là người Lào Cai.

Tags: hội buôn bán lào cai