Hội yêu thích THIẾT KẾ THEO THUẬT TOÁN (parametric design)

Thiết kế theo thuật toán bằng Rhinoceros + Grasshopper, nơi trao đổi giao lưu của tất cả mọi người yêu thích.

Tags: hội yêu thích thiẾt kẾ theo thuẬt toÁn (parametric design)