Innovativ müəllimlər

Təlimdə yeni yanaşmalar, gələcək təhsil, müəllim şagird münasibətləri, İKT təlimdə istifadəsi, pedaqoji texnologiyalar, pedaqoji texnologiyaların İKT ilə inteqrasiyasıi;
kurikulumun diizaynı; fənn biliklərinin tam və qeyri səlis modelləşdirilməsi; fənn biliklərinin yeni struktur quruluşu;