Taranak'i JB Ramboa sy Rasoazananilo

Descendants de Jean-Baptiste RAMBOA & RASOAZANANILO :
1- Mamazele ;
2- Mamapily ;
3- Maître Adrien
4- Mamagaby ;
5- Tonton Roger ;
6- Mamatine ;
7- Mamamary ;
8- Tatie Nesy
9- Tonton Léon ;
10- Tonton Fery ;