קדימה-צורן מאחורי הקלעים

פורום קדימה-צורן מאחורי הקלעים נועד לשם העברת מידע בין תושבי הישוב בכל נושא.
הפורום פתוח לתושבי קדימה צורן בלבד, בהתאם לכללי השימוש בפורום המפורטים להלן.

הוראות כלליות לשימוש בפורום:

1. חברי הפורום יכולים לכתוב כל פוסט על אחריותם הבלעדית ובלבד שיהיה בנושא היישוב. פוסטים חוזרים בנושאים שאינם רלוונטיים לא יאושרו.
2. פוסטים/תגובות שכוללים עלבונות ימחקו ללא התראה מוקדמת.
3. על הפוסטים להיות פתוחים לצפייה לכלל הציבור (חברים שחסמו חברים אחרים, אפשרותם לקחת חלק בפורום תוגבל).
4. הפורום אינו מיועד לפרסום עסקים או לפרסום מכל סוג שהוא, לשם כך יש את https://www.facebook.com/groups/480855868602173/
5. הנהלת הפורום מבקשת מכל החברים לשמור על דיון תרבותי וענייני בכל נושא.
6. כל חבר בפורום רשאי לפנות להנהלת הפורום בבקשה להסיר פוסט הפוגע בו.
7. הנהלת הפורום תעשה כמיטב יכולתה כדי לשמור על כללי הפורום.
8. בקשות הצטרפות לפורום תאושרנה בהקדם בהתאם להוראות הכלליות לשימוש בפורום.


בברכה
הנהלת הפורום

איתור פוסטים ישנים בפורום:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151882525199630&set=gm.667159489976046&type=1&theater

עמוד הפייסבוק הרשמי של מועצה מקומית קדימה צורן:
https://www.facebook.com/pages/קדימה-צורן-מועצה-מקומית/590527811045977