KARASU KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Karasu İlçesinin gelişmesi ve tanıtılmasına katkıda bulunmak, Karasulular arasındaki yardımlaşma ve dayanışmayı arttırmak.

Tags: karasu kÜltÜr ve dayaniŞma derneĞİ