Hoa Rơi Hữu Ý.Nước Chảy Vô Tình

Nhân gian tự hữu hoa như vũ
Thiếp thị hoa trung đệ kỷ nhân

Cuộc đời vô tình, tạo hóa khéo trêu ngươi, có chăng trách hữu duyên mà vô phận. Bởi lẽ tình yêu và thân phận mãi là câu hỏi trên cõi nhân gian. Phần nhiều là xót xa, vô vọng, như cánh hoa rơi nổi trôi trong dòng nước vô tình.
Đâu có nhiều mối duyên nợ kỳ lạ như "thiên ý" trong cuộc đời.
Nước chảy sao mà vội
Cung sâu cả buổi nhàn
Ân cần khuyên lá thắm
Đi mãi tới nhân gian…