Cách giải quyết các bài toán xử lý đất yếu

Dạo này rảnh rổi nên nhiều thời gian nên mở topic này để Anh em vào chém gió cho nó thoải mái.
- A em nào có câu hỏi nào cứ trao đổi ở đây nhá.