CLB Ngạo Kiếm Vô Song - TP Hồ Chí Minh

CLB NKVS HỒ CHÍ MINH
Nơi giao lưu giữa các thành viên ở Hồ Chí Minh chơi NKVS và các game Võ Hiệp khác.
____________________________________
NGẠO KIẾM VÔ SONG - TUYỆT ĐỈNH VÕ HIỆP
Trang chủ: http://nkvs.vn/
Tải game: http://nkvs.vn/download
Hướng dẫn tân thủ: http://nkvs.vn/event/5-ngay-hanh-hiep.html